Halimbawa ng tao laban sa tao

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  4. ℹ️
  5. 🚩

Sagutin ang tanong na ito

Pangalan

Ang iyong sagot