AP

Sanaysay tungkol sa resulta ng edukasyon na pinairal ng
mga Amerikano sa Pilipinas

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩

Sagutin ang tanong na ito

Pangalan

Ang iyong sagot

Similar Questions

 1. Filipino

  Ibigay Ang inyong reaksyon tungkol sa tekstong TIMAWA (ni Agustin Fabian) at iugnay ito sa iyong mga pananaw sa Buhay. (Patalata pa rin).

 2. filipino

  Panuto: Tukuyin ang mga salita sa panaklong na kaugnay ng salita sa bawat bilang. Bilugan ang sagot. 1. kalikasan - (gusali, kabundukan, pamayanan) 2. himlayan - (puntod, simbahan, bulaklak) 3. astronaut - (bagwis, kalawakan,

 3. Edukasyon sa Pagpapakatao

  1. Paano mo pinili ang mas mahalaga sa iba pang bagay na mahalaga din sa’yo? 2. Ano ang iyong naging pamantayan sa pagpili? 3. Ano ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga bagay na mahalaga sa iyong buhay? 4. Nakatulong ba ito sa’yo