Filipino

Ibigay Ang inyong reaksyon tungkol sa tekstong TIMAWA (ni Agustin Fabian) at iugnay ito sa iyong mga pananaw sa Buhay. (Patalata pa rin).

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩

Sagutin ang tanong na ito

Pangalan

Ang iyong sagot

Similar Questions

 1. Edukasyon sa Pagpapakatao

  1. Paano mo pinili ang mas mahalaga sa iba pang bagay na mahalaga din sa’yo? 2. Ano ang iyong naging pamantayan sa pagpili? 3. Ano ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga bagay na mahalaga sa iyong buhay? 4. Nakatulong ba ito sa’yo

 2. AP

  Sanaysay tungkol sa resulta ng edukasyon na pinairal ng mga Amerikano sa Pilipinas