Ano ang mga hakbang upang mapangalagaan ang ating kalikasan?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. 1. Pagtutulungan ng lahat – lahat ng tao, organisasyon at gobyerno ay dapat magtulungan upang maisakatuparan ang mga hakbang upang mapangalagaan ang ating kalikasan.

  2. Pagbabawas sa paggamit ng plastik – ang pagsasama-sama ng plastic sa basura ay isa sa mga pangunahing dahilan ng polusyon ng ating kalikasan. Para mabawasan ito, dapat tayong magbawas sa paggamit ng plastic.

  3. Pagtatanim ng mga puno – ang pagtatanim ng mga puno ay isa sa pinakamahusay na paraan upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Hindi lamang ito nakakalinis ng hangin, nakakapagbigay din ito ng mga pagkain at tirahan sa mga hayop.

  4. Pagbabawas sa paggamit ng kemikal – ang pagbabawas sa paggamit ng kemikal tulad ng mga fertilizers, pesticides at iba pa ay makakatulong upang mabawasan ang polusyon sa hangin, lupa at tubig.

  5. Pagpapahalaga sa ating likas yaman – kailangan nating alagaan at pahalagahan ang ating likas yaman tulad ng mga bundok, ilog, dagat at iba pa. Ito ay dahil sila ang pinagmumulan ng mga bumubuhay sa atin.

  6. Pagsunod sa mga batas – ang pagsunod sa mga batas tungkol sa pangangalaga ng kalikasan ay malaking tulong upang matupad ang mga hakbang upang mapangalagaan ang ating kalikasan.

  7. Saklaw ng edukasyon – ang edukasyon ay isang mahalagang bahagi upang mapaunlad ang kaalaman ng tao tungkol sa kahalagahan ng ating kalikasan. Ang mga tinatanong ay bahagi ng pagpapanatili ng pagkakaroon ng kalikasang natural sa mundo.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Pangalan

Sagot