Ano ang ibig sabihin ng demokrasya at paano ito nagpapakilos ng ating pamahalaan?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ang demokrasya ay isang uri ng pamamahala kung saan ang karapatan at kapangyarihan ay ibinibigay sa taumbayan. Ito ay nangangailangan ng pagiging pantay-pantay, kalayaan ng salita at pagpili sa mga opisyal ng pamahalaan. Sa demokrasya, ang lahat ay may boses at karapatang magbigay ng kanilang opinyon sa mga gawain ng pamahalaan.

  Ang demokrasya ay nagpapakilos ng ating pamahalaan dahil sa pamamagitan ng eleksyon, ang taumbayan ay nagpapasya kung sino ang magiging namumuno sa ating bansa. Pagkatapos ng eleksyon, ang mga namumuno ay kinakailangan na magbigay ng transparansiya at accountability sa kanilang mga gawain bilang serbisyo sa publiko. Ito ay magbibigay sa tao ng kalayaan na magtalakay sa mga isyu sa pamahalaan at magbigay ng kanilang mga opinyon sa mga desisyon na gagawin ng pamahalaan.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Pangalan

Sagot