Ano ang mga pangunahing dulot ng global warming sa ating planeta?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ang mga pangunahing dulot ng global warming sa ating planeta ay ang mga sumusunod:

  1. Pagbabago ng klima - Itinuturing na isa sa pinakamalaking dulot ng global warming ang pagbabago ng klima sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay nagdudulot ng matinding pag-init ng mga planeta, pagpapataas ng dagat, pagbaha, pagkakaroon ng storms, pagbabago ng mga panahon at iba pa.

  2. Pagkawala ng kalikasan - Ang pag-init ng mundo ay nagdudulot ng matinding pagkawala ng kalikasan tulad ng pagkamatay ng mga koral, mass extinction, pagkalat ng sakit at iba pa.

  3. Pagkawala ng mga species - Ito ay dulot ng pagkakaroon ng mga pagbabago sa kalikasan at hindi madaling mag-adjust ang mga species sa mga ito, kaya madaling ma-extinct.

  4. Pagkasira ng eco-system - Ang eco-system ay dinadaanan ng maraming kasamahan upang mapangalagaan, dahil kapag ito ay nawala, magdudulot ito ng pagkawala ng kaayusan ng kalikasan.

  5. Pagdumi ng hangin at tubig - Ang carbon emissions ay dulot ng global warming, na nagdudulot sa polusyon ng hangin at tubig.

  6. Pagkawala ng mga lugar - Ito ay hindi-tulad ng iba, na hindi mabubungkal ng mga tao, subalit ito ay mga lugar na magiging bahagi ng dagat kapag nagpatuloy ang pag-init ng daigdig.

  7. Pagkawala ng mga industriya - Ang pagkakaroon ng mga pangangailangan sa pabahay, kuryente, at iba pa ay maaring mawala kapag patuloy na nagbabago ang kalikasan dulot ng global warming.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Pangalan

Sagot