Bakit kailangang isama ang visionary sa entrepreneurial personality traits?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ang visionary ay isang mahalagang bahagi ng entrepreneurial personality traits dahil sila ang mga taong may kakayahan upang mag-isip ng malawak at malayo sa kinikilalang mga limitasyon at posibilidad. Sila ang nangungunang tagapagsagawa ng mga bagong ideya at solusyon para sa mga makabagong pangangailangan ng merkado.

  Makatutulong ang isang visionary sa isang negosyo dahil sila ay nagbibigay ng malalim na pang-unawa sa mga kailangan at maaaring mangyari sa hinaharap. Sila ay may kakayahang magpunta sa hiwalay na antas sa pagdedebelop ng mga estratehiya na makakapagbigay ng malawakang benepisyo sa negosyo.

  Ang isang visionary ay mahalaga sa mga panahong kailangan ng negosyo upang magtrabaho para sa isang layunin na hindi pa nakamit ng mga ibang tao. Sila ang mga taong patuloy na nagnanais na malampasan at lampasan ang kasalukuyang mga hamon at limitasyon para makamit ang mga pangarap.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Bot

Pangalan

Sagot