Pinakabagong mga katanungan

 1. Ano ang mga patakaran at batas tungkol sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas sa mga paaralan?

 2. Ano ang mga hamon ng edukasyon sa panahon ng pandemya ng COVID-19?

 3. Ano ang mga pangunahing kontribusyon ng mga mang-aawit at musikero sa kultura ng Pilipinas?

 4. Paano maaring malutas ang suliranin ng korapsyon sa Pilipinas?

 5. Paano nagsimula ang Rebolusyong Pilipino noong 1896 at paano ito nakapag-ambag sa pagkakaroon natin ng kalayaan?

 6. Ano ang mga pangunahing dulot ng global warming sa ating planeta?

 7. Ano ang ibig sabihin ng demokrasya at paano ito nagpapakilos ng ating pamahalaan?

 8. Ano ang mga hakbang upang mapangalagaan ang ating kalikasan?

 9. Ano ang ibig sabihin ng "Pilipino Time" at ano ang epekto nito sa ating kultura?

 10. Ano ang pagkakaiba ng Filipino sa Tagalog?

 11. Ibigay Ang inyong reaksyon tungkol sa tekstong TIMAWA (ni Agustin Fabian) at iugnay ito sa iyong mga pananaw sa Buhay. (Patalata pa rin).

 12. Panuto: Tukuyin ang mga salita sa panaklong na kaugnay ng salita sa bawat bilang. Bilugan ang sagot.

  1. kalikasan - (gusali, kabundukan, pamayanan) 2. himlayan - (puntod, simbahan, bulaklak) 3. astronaut - (bagwis, kalawakan, lumilipad) 4. ibon - (pugad,

 13. 1. Paano mo pinili ang mas mahalaga sa iba pang bagay na mahalaga din sa’yo?

  2. Ano ang iyong naging pamantayan sa pagpili? 3. Ano ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga bagay na mahalaga sa iyong buhay? 4. Nakatulong ba ito sa’yo upang mapili ang tamang

 14. Sanaysay tungkol sa resulta ng edukasyon na pinairal ng

  mga Amerikano sa Pilipinas

 15. ano ang indensyon

 16. Halimbawa ng tao laban sa tao

 17. pangatnig na pansubordinasyon

 18. halimbawa ng tulian

  5 halimbawa ng tao laban sa tao 5 halimbawa ng tao laban sa sarili 5 halimbawa ng tao laban sa lipunan 5 halimbawa ng tao laban sa kalikasan

 19. halimbaw ng antithesis(patatambis)

 20. Ano ang indensyon?

 21. Ano ang pansemantika?