Gamitin ang AI upang sagutin ang iyong mga tanong

 1. Ano ang 1 + 1?
 2. Tao laban sa sarili
 3. Gagawa ng sanaysay tungkol sa Ito ang ang best place ko baguio. Nakapaloob dapat ang introduksyon, nilalaman at konklusyon.
 4. Punan ang patlang ng nawawalang numero.Paghambingin ang mga ito gamit ang relation symbol. Kumpletuhin ang sagot sa mga blanko1.
 5. Punan ang patlang ng nawawalang numero.Paghambingin ang mga ito gamit ang relation symbol1. 136 blank 13_ 2. 576 blank _79 3.
 6. Punan ang patlang ng nawawalang numero.Paghambingin ang mga ito gamit ang relation symbol1. 136 ___ 13___ 2. 576 ___ ___ 79 3.
 7. Punan ang patlang ng nawawalang numero.Paghambingin ang mga ito gamit ang relation symbol1. 136 blank 13 blank 2. 576 blank
 8. Independent Activity 2vni horonidae pa om voor pnb obPunan ang patlang ng nawawalang numero. op bilo prilion gnone Paghambingin
 9. Sumulat ng Tula na may 7 paragraph. Ang bawat paragraph ay binubuo ng 4 na taludtud. Ito ay tungkol sa mga pagbabagong
 10. Sumulat ng Tula na may 7 paragraph. Ang bawat ay binubuo ng 4 na taludtud. Ito ay tungkol sa mga pagbabagong nararanasan ninyo
 11. Anong epekto ng unang araw na paggamit ng kojic?
 12. Bakit necessary na writer ang isang teacher ng isang curriculum ? explain in a veryshort and simple way
 13. Bakit necessary na writer ang isang teacher ng isang curriculum ?
 14. Bakit may kasamang internet ang digital literacy
 15. Bakit negative ang value ng acceleration minsan
 16. Bakit kailangang isama ang visionary sa entrepreneurial personality traits?
 17. Ano ang mga patakaran at batas tungkol sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas sa mga paaralan?
 18. Ano ang mga hamon ng edukasyon sa panahon ng pandemya ng COVID-19?
 19. Ano ang mga pangunahing kontribusyon ng mga mang-aawit at musikero sa kultura ng Pilipinas?
 20. Paano maaring malutas ang suliranin ng korapsyon sa Pilipinas?
 21. Paano nagsimula ang Rebolusyong Pilipino noong 1896 at paano ito nakapag-ambag sa pagkakaroon natin ng kalayaan?
 22. Ano ang mga pangunahing dulot ng global warming sa ating planeta?
 23. Ano ang ibig sabihin ng demokrasya at paano ito nagpapakilos ng ating pamahalaan?
 24. Ano ang mga hakbang upang mapangalagaan ang ating kalikasan?
 25. Ano ang ibig sabihin ng "Pilipino Time" at ano ang epekto nito sa ating kultura?
 26. Ano ang pagkakaiba ng Filipino sa Tagalog?
 27. Hinimok si Rizal ni Gobernador Heneral Emilio Terrero na lisanin ang bansa upang makaiwas siya at ang kaniyang pamilya sa
 28. Kumpletuhin ang buong buod.========================================= PLUMA: Ang Mabisang Sandata ni Jose P. Rizal 1. Marami ang
 29. Ibigay Ang inyong reaksyon tungkol sa tekstong TIMAWA (ni Agustin Fabian) at iugnay ito sa iyong mga pananaw sa Buhay. (Patalata
 30. Bilang isang mag-aaral o bilang Pilipino, bakit kailangan nating bigyang importansya at malaman ang klima sa pilipinas?
 31. Panuto: Tukuyin ang mga salita sa panaklong na kaugnay ng salita sa bawat bilang. Bilugan ang sagot.1. kalikasan - (gusali,
 32. 1. Paano mo pinili ang mas mahalaga sa iba pang bagay na mahalaga din sa’yo?2. Ano ang iyong naging pamantayan sa pagpili? 3.
 33. Sanaysay tungkol sa resulta ng edukasyon na pinairal ngmga Amerikano sa Pilipinas
 34. ano ang indensyon
 35. Halimbawa ng tao laban sa tao
 36. pangatnig na pansubordinasyon
 37. halimbawa ng tulian5 halimbawa ng tao laban sa tao 5 halimbawa ng tao laban sa sarili 5 halimbawa ng tao laban sa lipunan 5
 38. halimbaw ng antithesis(patatambis)
 39. Ano ang indensyon?
 40. Ano ang pansemantika?
 41. Mag-bigayng limang msgagandang tanawin o atraksiyong matatagpuan sa Rehiyon XI.Pagkatapos ay pumili ng isa sa mga ito na sa