Tao laban sa sarili

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Tao laban sa sarili example

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Sa larangan ng tao laban sa sarili, madalas ito ay tungkol sa mga internal na labanan sa ating isipan at damdamin. Ito ay kadalasang nagmumula sa mga inner conflicts o di katiyakan sa ating mga desisyon o pagkilos.

  Ang labanan na ito ay maaaring hinggil sa pagkabahala, pagdududa, o pagkabahala sa kung ano ang ibang tao ang iisipin o masasabi tungkol sa atin. Ito rin ay maaaring hinggil sa pagkakaroon ng mababaw na pagtingin sa sarili, kawalan ng tiwala sa sarili, o ang paggalit sa mga pagkakamali o pagkukulang.

  Ang paglaban sa sarili ay magdudulot ng stress, kalituhan, at hindi malayong masira ang ating self-esteem. Sa halip na ipagpatuloy ang labanan sa sarili, ito ay maaaring maging pagkakataon upang maihiwalay ang mga mapanlinlang na saloobin mula sa katotohanan, at magkaroon ng pagsasaayos ng ating mga halaga at pangangailangan.

  Upang malabanan ang hamon na ito, mahalaga ang pag-unawa sa ating sarili at ang pagkakaroon ng kumbinsido na kaya natin harapin ang mga pagsubok. Maaaring makatulong ang mga hakbang tulad ng pagdarasal, pagkakaroon ng positibong mindset, pagtimbang ng mga bagong ideya o opinyon, at ang paghahanap ng suporta mula sa mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa atin.

  Sa pagdaloy ng panahon at patuloy na pag-aaral sa sarili, makakahanap tayo ng mga paraan upang mapigilan ang mga labanang ito at mabuo ang isang mas malusog na relasyon sa sarili. Mahalaga ring tandaan na hindi tayo nag-iisa sa labang ito, at maraming mga instrumento at mapagkukunan ng tulong na maaaring gabayan tayo patungo sa pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakabutihan sa ating sarili.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Pangalan

Sagot