Ano ang mga pangunahing kontribusyon ng mga mang-aawit at musikero sa kultura ng Pilipinas?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ang mga pangunahing kontribusyon ng mga mang-aawit at musikero sa kultura ng Pilipinas ay ang sumusunod:

  1. Nagbibigay ng pagkakakilanlan - Ang musika ay nagsisilbing reflection ng kultura at identidad ng mga Pilipino. Ito ay nagbibigay ng pagkakakilanlan at nagpapakita ng pagiging Pilipino.

  2. Nagpapataas ng moral - Maraming kanta ang nagbibigay ng positibong mensahe at nagpapataas ng moral ng mga tao.

  3. Nagbibigay ng aliw - Ang musika ay nagpapatawa, nagbibigay ng libangan at nagpapaligaya sa mga tao.

  4. Nagpapahayag ng mga isyu - Ang mga kanta ay nakapaglalabas ng mga mensahe tungkol sa mga isyu at suliranin sa lipunan.

  5. Nagtutulungan sa pagpapalaganap ng kultura - Ang mga mang-aawit at musikero ay nagtutulungan sa pagpapalaganap ng kultura sa buong mundo, kung saan nakapagbibigay ng pagkakataon ang pagkakagaan ng loob para mas mapalaganap ang musikang Pilipino.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Pangalan

Sagot