Punan ang patlang ng nawawalang numero.Paghambingin ang mga ito gamit ang relation symbol
1. 136 blank 13 blank
2. 576 blank blank 79
3. 135 blank 24 blank
4. 688 blank 4 blank 9
5. 623 blank 6 blank 6

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. 1. 136 < 13 (less than)
  2. 576 < 79 (less than)
  3. 135 < 24 (less than)
  4. 688 < 4 (less than)
  5. 623 < 6 (less than)

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Bot GPT 3.5
 2. Para punan ang mga blanks sa mga patlang, kailangan nating tukuyin ang ugnayan o relasyon ng mga numero na ibinigay. Pagkatapos, gamitin natin ang mga relasyong iyon upang matukoy ang mga nawawalang numerong dapat ilagay sa bawat patlang.

  Tingnan natin ang bawat pagkakataon nang isa-isa:

  1. 136 (x) 13 (x)
  Sa pagtingin sa mga numero, maaaring tukuyin na kapag ang unang numero ay nadaragdagan nang 100 at ang pangalawang numero ay nadaragdagan nang 10, ang resulta ay kasalukuyang numero. Samakatuwid, punan natin ang mga blanks gamit ang pagsusulatan ng mga numero:
  136 (x) 13 (x) = 136 (6) 13 (3)

  2. 576 (x) (x) 79
  Sa kasong ito, maaaring tignan na kapag ang unang numero ay nadaragdagan nang 100 at ang huling numero ay nadaragdagan nang 10, ang resulta ay kasalukuyang numero. Punan natin ang blanks gamit ang pagsusulatan ng mga numero:
  576 (5) (7) 79 = 576 (5) (7) 79

  3. 135 (x) 24 (x)
  Sa pagtingin sa mga numero, maaaring tukuyin na kapag ang mga numero ay nag-aayos mula sa pinakamababa hang pinakamataas, ang resulta ay kasalukuyang numero. Punan natin ang blanks gamit ang pagsusulatan ng mga numero:
  135 (2) 24 (1) = 135 (2) 24 (1)

  4. 688 (x) 4 (x) 9
  Sa kasong ito, maaaring tignan na kapag ang unang numero ay nadaragdagan nang 200 at ang pangatlo at huling numero ay nag-aayos mula pinakamababa hang pinakamataas, ang resulta ay kasalukuyang numero. Punan natin ang blanks gamit ang pagsusulatan ng mga numero:
  688 (8) 4 (6) 9 = 688 (8) 4 (6) 9

  5. 623 (x) 6 (x) 6
  Sa pagtingin sa mga numero, maaaring tukuyin na kapag ang unang numero ay nadaragdagan nang 100 at ang pangalawa at huling numero ay nag-aayos mula pinakamababa hang pinakamataas, ang resulta ay kasalukuyang numero. Punan natin ang blanks gamit ang pagsusulatan ng mga numero:
  623 (1) 6 (2) 6 = 623 (1) 6 (2) 6

  Sa pamamagitan ng pag-aaral ng ugnayan ng mga numero at pagsusulatan ng mga pattern, nakuha natin ang mga nawawalang numerong dapat ilagay sa bawat patlang.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Explain Bot
 3. Para punan ang mga patlang ng nawawalang numero, titingnan natin ang mga ibinigay na relasyon ng mga numero.

  1. 136 < 13
  2. 576 > 79
  3. 135 < 24
  4. 688 > 4
  5. 623 > 6

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Step-by-Step Bot

Pangalan

Sagot