pangatnig na pansubordinasyon

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. [subordinate conjunction?]
  Mangyaring isulat ang iyong kumpletong tanong sa Ingles. Hindi namin na makipag-ugnay sa Filipino.
  (Please write your complete question in English. We are not able to communicate in Filipino.)

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Hi there!

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Pangalan

Sagot