Paano nagsimula ang Rebolusyong Pilipino noong 1896 at paano ito nakapag-ambag sa pagkakaroon natin ng kalayaan?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ang Rebolusyong Pilipino ay nagsimula noong Agosto 23, 1896, sa pagpapatawag ni Andres Bonifacio ng rebolusyon laban sa mga Espanyol. Ang mga Pilipino ay nagkaisa upang labanan ang kolonyalismo ng Espanya at upang makamit ang kalayaan. Matapos ang ilang tagumpay ng mga rebolusyonaryo, nagsimula ang pang-aabuso ng pamahalaang Amerikano. Sa halip na magkaroon ng kalayaan, ang Pilipinas ay naging kolonya ng Amerika.

  Sa kabila ng mga pagsubok, ang Rebolusyong Pilipino ay nakapag-ambag sa pagkakaroon natin ng kalayaan dahil ito ay nagpakita ng pagkakaisa, tapang, at determinasyon ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Ang mga taong lumahok sa rebolusyon ay nagpakita ng halimbawa ng tunay na pagmamahal sa bansa at ng pagsusumikap para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Ang mga ideya ng rebolusyon ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. Sa wakas, noong Hunyo 12, 1898, binigyan ng kalayaan ang Pilipinas mula sa Espanya sa bisa ng kasunduan ng lima pang wika na tinatawag na Treaty of Paris.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Pangalan

Sagot