Ano ang mga hamon ng edukasyon sa panahon ng pandemya ng COVID-19?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ang mga hamon ng edukasyon sa panahon ng pandemya ng COVID-19 ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

  1. Pagpapatupad ng distansiyang pisikal - Ang mga paaralan ay kinakailangan na magpatupad ng distansiyang pisikal upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang paraan na ito ay nagdudulot ng banta sa interaksiyon sa pagitan ng mga mag-aaral at guro.

  2. Kakulangan ng kagamitan sa teknolohiya - Dahil sa paglipat ng mga klase sa online, nagkakaroon ng kawalan ng mga kagamitan tulad ng laptop, tablet, at data para sa mga mag-aaral.

  3. Kakulangan sa kakayahang teknolohiya ng mga guro - Hindi lahat ng guro ay kabisado ang mga teknolohiya na kinakailangan upang maging proficient sa online teaching.

  4. Hindi epektibo ang online na pagtuturo para sa ilang mag-aaral - Hindi lahat ng mag-aaral ay nabibigyang pansin sa pamamagitan ng online na pagtuturo, lalo na ang mga bata o mga mag-aaral na mayroong mga learning disabilities.

  5. Kakulangan sa socialization at pakikibahagi ng komunidad - Hindi na nagkakaroon ng normal na socialization ang mag-aaral dahil sa kawalan ng physical classes.

  6. Kakulangan sa mental health - Ang mga bata ay maaaring madaling magkaroon ng nararamdaman ng kalungkutan sa pamamagitan ng online na pag-aaral, lalo na kung walang interaksyon at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga guro at kapwa mag-aaral.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Pangalan

Sagot