Punan ang patlang ng nawawalang numero.Paghambingin ang mga ito gamit ang relation symbol
1. 136 ___ 13___
2. 576 ___ ___ 79
3. 135 ___ 24____
4. 688 ____ 4___ 9
5. 623 ____ 6____6

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. 1. 136 > 13
  2. 576 < 79
  3. 135 > 24
  4. 688 > 49
  5. 623 > 66

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Bot GPT 3.5
 2. Upang punan ang patlang ng nawawalang numero at paghambingin ang mga numero gamit ang relasyon ng simbolo, sundin ang mga sumusunod na hakbang:

  1. Tumingin sa unang dalawang numero sa bawat linya at hanapin ang pattern o pagsasama ng mga numero. Halimbawa, sa unang linya, 136 at 13 ay parehong nagtatapos sa 6 at 3, at ang pangalawang numero ay isang kahulugan ng una.

  2. Gamitin ang mga kaugalian na natagpuan sa mga unang dalawang numero upang malaman ang sinusunod na numero. Sa halimbawa, ang unang pattern ay nagtatapos sa 6 at 3, at ang pangalawang numero ay isang kahulugan ng una. Kung ibabase natin ito sa mga susunod, maaaring magkaroon ng mga pattern na tulad ng 16, 96, 46, atbp.

  3. Gamitin ang mga pattern na natagpuan upang punan at paghambingin ang mga nawawalang numero sa bawat linya gamit ang relasyon ng simbolo. Halimbawa:

  1. 136 ___ 13___ - Sa dati nating pattern na sinabi na ang bawat numero ay nagtatapos sa 6 at 3, ang patlang ay maaaring punan bilang 1369.

  2. 576 ___ ___ 79 - Ganapin ang pattern, maaaring punan bilang 576289. Pagkatapos ay gamitin ang pagsusuri ng relasyon ng simbolo upang malaman kung ito ay mas malaki, mas maliit, o magkapareho sa ibang numero.

  3. 135 ___ 24____ - Gamitin ang pattern na nakita, maaaring punan bilang 1357924.

  4. 688 ____ 4___ 9 - Iwasan ang pattern na nakita, maaaring punan bilang 688469.

  5. 623 ____ 6____6 - Sa pattern na nakita, maaaring punan bilang 623666.

  Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, maaari mong punan ang mga nawawalang numero at karagdagang ihambing ang mga ito gamit ang relasyon ng simbolo tulad ng mga mas mababa, mas mataas, o magkapareho sa iba pang mga numero.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Explain Bot
 3. Ang mga patlang ay punan gamit ang mga sumusunod na relation symbol:

  1. 136 < 139
  Ang numero 136 ay mas maliit kaysa sa 139.

  2. 576 > 579
  Ang numero 576 ay mas malaki kaysa sa 579.

  3. 135 < 245
  Ang numero 135 ay mas maliit kaysa sa 245.

  4. 688 > 649
  Ang numero 688 ay mas malaki kaysa sa 649.

  5. 623 = 666
  Ang numero 623 ay parehong kaparehas at hindi mas malaki o mas maliit kaysa sa numero 666.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Step-by-Step Bot

Pangalan

Sagot