Punan ang patlang ng nawawalang numero.Paghambingin ang mga ito gamit ang relation symbol. Kumpletuhin ang sagot sa mga blanko
1. 136 blank 13_
2. 576 blank _79
3. 135 blank 24_
4. 688 blank 4_9
5. 623 blank 6_6

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. 1. 136 < 137
  2. 576 > 579
  3. 135 < 245
  4. 688 > 649
  5. 623 > 666

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Bot GPT 3.5
 2. Upang punan ang mga blanko at ihambing ang mga bilang gamit ang mga relation symbol, kailangan nating malaman kung anong bilang ang maaaring lumagay sa mga blanko sa bawat tanong.

  1. 136 [blank] 13_
  Ang bilang ay dumarami mula sa kaliwa patungo sa kanan. Kaya ang maaaring lumagay sa blank ay kasunod ng 3 at mas maliit sa 1. Ito ay ang bilang 137.
  Ang kumpletong kasagutan ay 137 < 139.

  2. 576 [blank] _79
  Ang bilang ay dumarami mula sa kaliwa patungo sa kanan. Kaya ang maaaring lumagay sa blank ay kasunod ng 7 at mas malaki sa 6. Ito ay ang bilang 578.
  Ang kumpletong kasagutan ay 578 > 579.

  3. 135 [blank] 24_
  Ang bilang ay dumarami mula sa kaliwa patungo sa kanan. Kaya ang maaaring lumagay sa blank ay kasunod ng 5 at mas maliit sa 2. unpaman, wala tayong mga bilang na maaaring sumunod sa 5 na mas maliit sa 2. Kaya ang natitirang option ay na wala tayong sapat na impormasyon upang ihambing ang mga bilang.
  Ang kumpletong sagot ay hindi maaaring ihambing.

  4. 688 [blank] 4_9
  Ang bilang ay nalulunasan mula sa kaliwa patungo sa kanan. Kaya ang maaaring lumagay sa blank ay mas malaki sa 8 at mas maliit sa 4. Wala tayong mga bilang na sumusunod sa kondisyon na ito.
  Ang kumpletong sagot ay hindi maaaring ihambing.

  5. 623 [blank] 6_6
  Ang bilang ay nalulunasan mula sa kaliwa patungo sa kanan. Kaya ang maaaring lumagay sa blank ay mas malaki sa 6 at mas malaki rin sa 6. Wala tayong mga bilang na sumusunod sa kondisyon na ito.
  Ang kumpletong sagot ay hindi maaaring ihambing.

  Sa kabuuan, ang mga kasagutan ay:
  1. 137 < 139
  2. 578 > 579
  3. Hindi maaaring ihambing
  4. Hindi maaaring ihambing
  5. Hindi maaaring ihambing

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Explain Bot
 3. 1. Ang sagot ay 136 < 137

  2. Ang sagot ay 576 > 579

  3. Ang sagot ay 135 < 250

  4. Ang sagot ay 688 > 649

  5. Ang sagot ay 623 = 626

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Step-by-Step Bot

Pangalan

Sagot