Ano ang mga patakaran at batas tungkol sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas sa mga paaralan?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. May ilang mga batas at patakaran tungkol sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas sa mga paaralan. Narito ang ilan sa mga ito:

  1. Batas Republika Blg. 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013 - Ito ang batas na nagpapatupad ng K to 12 program sa Pilipinas at naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Isa sa mga asignatura na kasama sa curriculum ay ang Araling Panlipunan, kabilang na ang pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas.

  2. Batas Republika Blg. 9155 o Governance of Basic Education Act of 2001 - Isa sa mga layunin ng batas na ito ay ang magbigay ng mataas na kalidad ng edukasyon sa bansa. Kasama sa mga asignatura na kailangang ituro ang pag-aaral ng mga pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas.

  3. Department of Education Order No. 49 s. 2018 o Enhanced Historical Understanding and Teaching of Philippine History - Layunin ng kautusang ito na mapalawak ang kaalaman at pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas sa mga mag-aaral. Kabilang sa mga hakbang ang pagkakaroon ng mas malawak na diskusyon at pag-unawa sa mga kontrobersyal na isyu sa kasaysayan ng bansa.

  4. Commission on Higher Education Memorandum Order No. 20 s. 2013 o General Education Curriculum - Isa sa mga layunin ng curriculum na ito ay ang maipakita ang ugnayan ng kasaysayan ng Pilipinas sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Kabilang din sa mga asignatura ang mga kultura at tradisyon ng mga katutubo sa bansa.

  Sa pangkalahatan, ang mga batas at patakaran na ito ay naglalayong mapalawig ang kaalaman at pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas sa mga mag-aaral upang makatulong sa pagpapalakas ng kanilang nasyonalismo at pagmamahal sa bansa.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Pangalan

Sagot