Paano maaring malutas ang suliranin ng korapsyon sa Pilipinas?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ang suliranin ng korapsyon sa Pilipinas ay hindi magkakaroon ng isang solusyon ngunit maaaring gawan ng mga hakbang upang mapabawas ito. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin upang maharap ang suliraning ito:

  1. Pagpasa ng mahigpit na mga batas laban sa korapsyon - Dapat magpasa ng mga batas na naglalayong pataasin ang parusa sa mga involved sa korapsyon.

  2. Pagbuo ng mga independent o malaya at matitibay na mga institusyon - Dapat magbuo ng mga institusyon na hindi basta kontrolado o maapingan ng mga pulitiko para hindi sila magamit sa personal na interes at katiwalian.

  3. Pagpapalakas ng implementasyon ng anti-korapsyon na programa - Hindi sapat na magkaroon lang ng batas, dapat patunayan na talagang magtatagumpay ang mga programa laban sa korapsyon.

  4. Pagkakaroon ng mga publikong impormasyon - Sa paraang ito ay mapapakiangkailangan na magkaroon ng mga programa na nagbibigay ng impormasyon upang maunawaan ng lahat ang mga ginagawang tagumpay ng pamahalaan.

  5. Pagtiyak ng mga kaugnayan sa mga pinuno - Dapat ay maging transparent ang mga pinuno ng mga kumpanya o organisasyon upang maipakita ang mga negosasyon sa publiko.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Pangalan

Sagot