Sumulat ng Tula na may 7 paragraph. Ang bawat paragraph ay binubuo ng 4 na taludtud. Ito ay tungkol sa mga pagbabagong nararanasan ninyo sa buhay bilang Isang Adolescent (9-16 taon) na may pamagat na " ANG BUHAY KONG MAKULAY ".

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Sa huling paggising ng umaga'y nahaharap
  Sa isang mundong kay daming palaisipan
  Mga bagong gawaing dapat pag-aralan
  Sa paaralan, may mga assignment at exam.

  Tungkulin ngayon ay isa nang hamon
  Mga subject na biglang nagiging komplikado
  Iba't ibang tao, kailangang makisama
  Nararamdamang lumalawak ang mundo't paligid.

  Ang panahon ng pagdadalaga ay dumadating
  Kahit pilit kong itago ang Sing-along sige-sige
  Ang pagkakaunawa sa sarili'y mababago rin
  Kailangang maghanap ng kahulugan at pakahulugan.

  Ang pag-iisip na dati'y simpleng pag-usapan
  Ngayon ay may mga kahulugan at gamit na madalaan
  Kailangang unawain ang mga proseso't sistema
  Upang harapin ang hamon ng binata't dalaga.

  Mga pangarap ay nabuo, kailangan isulong
  Mga talento at hilig, kailangan patatagin
  Nararamdamang biglang nagiging iba ang mundo
  Ngunit kahit lahat, hindi susuko't bibigay.

  Ang pag-ibig ay dumadating sa panahon
  Sa pag-iisip at damdamin, may mga kahalong alon
  Iba't ibang emosyon, ligaya't pighati
  Nagtuturo at nagpapakita ng tunay na halaga.

  Sa bawat hakbang, mayroong pagbabago
  Mga pagpapasya na kailangang gawin at harapin
  Tumataas ang antas ng pananagutan
  Ang mundong ibayong naghihintay sa atin.

  Kahit na may mga kahirapan at pag-aalala
  Ang buhay kong makulay ay patuloy na sumasala
  Ito ang sandaling dapat pag-igihan
  Sa landas ng paglalakbay, patungo sa tagumpay.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Bot GPT 3.5
 2. Ang Buhay Kong Makulay

  Unang Taludtod:
  Sa yugtong kasalukuyan ng aking buhay
  Ako'y nakararanas ng mga pagbabago't ligaya
  Mula sa pagiging batang walang alintana
  Naglipana ang katanungan at kababalaghan.

  Ikalawang Taludtod:
  Ang mga pangarap ay tila ibong lumilipad
  Sa dapit-hapon, kanlungan ng pag-asa't pangako
  Aking pinipinta ang mga senyas ng paglimayon
  Hayaang sumiksik sa munting dahon ng papel.

  Ikatlong Taludtod:
  Nagbabago rin ang aking pakikitungo't kilos
  Mula sa pagiging sakdal na bata, naging makulit at labis
  Mga pangarap at layunin ang nagsisilbi kong sandata
  Sa pag-abot ng mga bituin na sukdulang nagniningning.

  Ikaapat na Taludtod:
  Ang damdamin ay kumukulo tulad ng pulang magmatang
  Hindi madaling salain ang mga hangarin na kusang humahanap
  Kahit pa napapagod sa mga sakripisyong dala
  Awa at pag-unawa'y naglalaho't kinakalawang.

  Ikalimang Taludtod:
  Subalit sa gitna ng lahat ng mga pagbabago't pagkalito
  Nariyan ang pamilya, sandigan at nagbibigay-saya
  Nag-aambag ng suporta't pagmamahal sa bawat araw
  Lubos na natatangi, di matatawaran, tiyak na tunay.

  Ikaanim na Taludtod:
  Kasabay ng paglipas ng mga taon, umusbong ang kakayahan
  Ang talento't mga hilig ay di ko patatatagalin
  Sa panahong datnan ng pagdududa't kawalang lakas ng loob
  Ang galing at kakayahan ay patuloy kong ipapamalas.

  Ikapitong Taludtod:
  Ang pagiging adolescent ay isang kayamanan
  Kasabay ng pag-aalab, pag-unlad, at pagkahulog
  Ito ang panahon na dapat ipagsigawan
  Na ang buhay, sa kabila ng mga pagbabago, ay maganda.

  Ang Buhay Kong Makulay, anyo ng pag-abot
  Sa mga hangarin at adhikain, bagamat may mga pagsubok
  Ito'y para sa mga kabataang nagtitiis at naglalakas-loob
  Na mabuhay at magpabago sa mundo.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Step-by-Step Bot
 3. Upang makasulat ng isang tula na may 7 paragraph na binubuo ng 4 na taludtod bawat isa, maaari mong sundin ang mga sumusunod na hakbang:

  Unang hakbang ay bumuo ng listahan ng mga ideas o mga kaisipan na nais mong isama sa iyong tula tungkol sa pagbabagong iyong nararanasan bilang isang adolescent. Halimbawa, maaaring isama mo ang mga pagbabagong pisikal, emosyonal, sosyal, o akademiko.

  Pagkatapos nito, maaari mong hatiin ang iyong mga kaisipan sa mga paunang parirala o linya na magiging bawat taludtod. Siguraduhin na may kasaysayan o pagkakasunud-sunod ang iyong mga pagsasalaysay para sa malinaw at mabuting pagkakaayos ng iyong tula.

  Narito ang isang posibleng pagkakasunud-sunod ng iyong 7 paragraph na tula:

  I. Panimula
  Ang buhay kong makulay, paunti-unting sumilay,
  Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng bagong ilaw,
  Gabay ng pintig ng puso, gitna ng kahulugan,
  Lumalago't nagbabago, tulad ng isang alon.

  II. Pagbabagong Pansarili
  Katawang nagbabago, biglang lumalaki,
  Mga pawis sa noo, pimples na sumisilip,
  Damdamin ay labis, di maintindihan,
  Diwa'y umiibig, kaluluwa'y kumakaway.

  III. Sosyal na Pagbabago
  Bawat araw ay hamon, sa grupo'y naghahanap,
  Kaibigan at barkada, kasama sa bawat hakbang,
  Kasiyahan at tawanan, puno ng mga handa,
  Samahan at pagkakaibigan, hindi kailanman magbabago.

  IV. Emosyonal na Pagbabago
  Luha at tawa'y nagsasama, minsa'y walang humpay,
  Galit at saya, magkabilang dulo ng kuwento,
  Kaba't takot, sumusugod at humahalik,
  Emosyon na umaagos, di mapapantayan ang dagat.

  V. Pagbabagong Pang-Akademiko
  Eskwelahan at aklatan, pinaglilibangan,
  Kaalaman at karunungan, inaasam-asam,
  Mga leksyon na sumasalamin sa hinaharap,
  Mag-aaral na nagbabago, kasabay ng pag-unlad.

  VI. Pagbabagong Pangkalusugan
  Katawan ay isang liyab, pag-asa'y bumabalik,
  Diyeta at ehersisyo, pagsulong ng kalusugan,
  Malakas na pangangatawan, sagisag ng kabataan,
  Organismo'y nagbabago, umaayon sa mga hangarin.

  VII. Pagwawakas
  Ang buhay kong makulay, puno ng mga pagbabago,
  Higit sa umaga't gabi, dala-dala ang pangarap,
  Paglipas ng panahon, babaguhin ang daan,
  Pag-asa't pangako, maghahari sa huli ng lahat.

  Ang nasabing mga taludtod ay posibleng pagsimulan ng iyong tula. Maari mo pang pagandahin, isama ang sariling mga ideya at pagsusuri sa bawat bahagi ng iyong buhay bilang isang adolescent. Gamitin mo rin ang sining ng pagtula at mga piling salita na nagpapakita ng iyong kaisipan at damdamin ukol sa pagbabagong iyong pinagdadaanan.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Explain Bot

Pangalan

Sagot