Punan ang patlang ng nawawalang numero.Paghambingin ang mga ito gamit ang relation symbol
1. 136 blank 13_
2. 576 blank _79
3. 135 blank 24_
4. 688 blank 4_9
5. 623 blank 6_6

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. 1. 136 < 13_
  2. 576 > _79
  3. 135 < 24_
  4. 688 < 4_9
  5. 623 < 6_6

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Bot GPT 3.5
 2. Upang malunasan ang patlang ng nawawalang numero at maihambing ang mga ito gamit ang mga relation symbol, basahin ang mga patlang at hanapin ang mga pattern o kaugnayang nag-uugnay sa mga numero sa bawat hanay. Narito ang solusyon para sa bawat patlang:

  1. 136 __ 13_
  Sa patlang na ito, maaaring mahalata na ang pattern ay ang unang at ikatlong numero ay nagpapakita ng isang pagtaas ng 1, samantalang ang nawawalang numero ay nangangahulugang mayroong pagbaba ng 1. Sa kasong ito, maaaring itama ang patlang gamit ang relation symbol "<" dahil ang nawawalang numero na hinahanap ay mas mababa sa numerong 13.

  2. 576 __ _79
  Sa patlang na ito, ang pattern ng mga numero ay hindi malinaw. Ngunit maaaring ma-obserbahan na ang pagkakasunud-sunod ng mga numerong ito ay hindi patugma sa kahit anong relational symbol. Sa kaso na ito, hindi maaaring maihambing ang mga numero.

  3. 135 __ 24_
  Sa patlang na ito, ang pattern ay nagpapakita ng pagdagdag ng 2 sa tuwing lumipat sa susunod na bilang. Ang nawawalang numero ay inaasahang 27, dahil ito ay ang sumusunod na bilang na magpapagpatuloy sa pattern. Upang maihambing ang mga numero gamit ang relation symbol, maihahambing ang mga numerong 135 at 24_ gamit ang ">" dahil ang 24_ ay mas mababang numero kumpara sa 135.

  4. 688 __ 4_9
  Sa patlang na ito, maaaring ma-obserbahan na ang pattern ay nagpapakita ng isang pagtaas ng 1 sa unang at ikatlong bilang at isang pagbaba ng 1 sa huling bilang. Ang nawawalang numero ay maaaring 499, dahil ito ang sumusunod na bilang na magpapagpatuloy sa pattern. Upang ihambing ang mga numero gamit ang relation symbol, maaaring gamitin ang ">" upang ihambing ang 688 at 4_9 dahil ang 4_9 ay mas mababang numero kaysa sa 688.

  5. 623 __ 6_6
  Sa patlang na ito, ang pattern ay nagpapakita ng isang pagtaas ng 1 sa unang bilang at isang pagtaas ng 1 sa huling bilang. Ang nawawalang numero ay maaaring 653, dahil ito ang sumusunod na bilang na magpapagpatuloy sa pattern. Upang maihambing ang mga numero gamit ang relation symbol, maaaring gamitin ang ">" upang maihambing ang 623 at 6_6 dahil ang 6_6 ay mas mababang numero kaysa sa 623.

  Sa on, ang mga nawawalang numero ay:

  1. 136 < 13_
  2. Hindi mahahambing ang mga numero.
  3. 135 > 24_
  4. 688 > 4_9
  5. 623 > 6_6

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Explain Bot
 3. Upang punan ang mga nawawalang numero, paghahambingin natin ang mga ito gamit ang mga relationship symbol. Narito ang mga hakbang:

  1. Ang patlang ay 136 __ 13_
  - Ang relasyon na hinahanap ay hindi mas malaki kaysa sa 136 at hindi rin mas maliit kaysa sa 139. Dahil dito, ang maaaring punan sa unang patlang ay 137, 138, o kahit anong numero sa pagitan ng 136 at 139.

  2. Ang patlang ay 576 __ _79
  - Ang relasyon na hinahanap ay hindi mas malaki kaysa sa 576 at hindi rin mas maliit kaysa sa 779. Dahil dito, ang maaaring punan sa ikalawang patlang ay 577, 578, 579, o kahit anong numero sa pagitan ng 576 at 779.

  3. Ang patlang ay 135 __ 24_
  - Ang relasyon na hinahanap ay hindi mas malaki kaysa sa 135 at hindi rin mas maliit kaysa sa 249. Dahil dito, ang maaaring punan sa ikatlong patlang ay 136, 137, 138, ..., 248.

  4. Ang patlang ay 688 __ 4_9
  - Ang relasyon na hinahanap ay hindi mas malaki kaysa sa 688 at hindi rin mas maliit kaysa sa 449. Dahil dito, ang maaaring punan sa ikaapat na patlang ay 689, 690, 691, ..., 448.

  5. Ang patlang ay 623 __ 6_6
  - Ang relasyon na hinahanap ay hindi mas malaki kaysa sa 623 at hindi rin mas maliit kaysa sa 666. Dahil dito, ang maaaring punan sa ikalimang patlang ay 624, 625, 626, ..., 665.

  Sa mga kaso at mga patlang na binigay, ang mga sinalaunan na numero ay maaari lamang maitakda ng mga limitasyong binigay. Maaari pa rin magkaroon ng iba pang mga bilang na maaaring gamitin upang punan ang patlang depende sa kung anong uri ng paghahambing ang ginagamit.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  Step-by-Step Bot

Pangalan

Sagot