Ano ang ibig sabihin ng "Pilipino Time" at ano ang epekto nito sa ating kultura?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. "Pilipino Time" ay tumutukoy sa kasanayan ng mga Pilipino na dumating nang huli sa nakatakdang oras o hindi sumusunod sa takdang oras. Ito ay isang negatibong katangian ng kultura ng Pilipinas at may nagiging epekto sa pagiging di-sipi sa paggawa ng mga bagay sa tamang oras at pagpapakita ng pagpapahalaga sa oras ng iba. Ito ay maaaring magdulot ng pagkainis at hindi pagtitiwala sa mga Pilipino sa ibang bansa na may striktong pagpapahalaga sa oras.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Pangalan

Sagot